Foredragsholdere

Forbered deg til årets HAVBRUK og les om foredragsholderne du vil treffe i plenumseminarene.
Portrett Aud Skrudland
Aud Skrudland
Mattilsynet

Aud Skrudland er fagdirektør i Mattilsynet region Midt. Hun er utdannet veterinær, spesialist i fiskesykdommer, videreutdanning i offentlig rett og markedsføring. Aud har arbeidet med akvakultur fra 1984 i fiskehelsetjenester, utvikling og markedsføring av medisinfôr og Mattilsynet.Hun har erfaring fra lokalpolitikk, programstyrer i Forskingsrådet og styrearbeid i bank.

Aud holder innlegg og deltar i panelsamtale på fredag.

Portrett Bente Torstensen
Bente Torstensen
Divisjonsdirektør
Nofima

Bente E. Torstensen er Divisjonsdirektør for Akvakultur i Nofima, og har ansvar for forskning og innovasjon innenfor oppdrett og produksjon av sjømat. Divisjonens forskning dekker hele produksjonsdelen av verdikjeden fra fôrråstoff og rogn frem til sjømaten er produsert og klar til slakt.

Bente har doktorgrad i Ernæringsbiologi fra Universitet i Bergen og NIFES. Videre har hun 20 års arbeidserfaring i NIFES der hun jobbet som forsker og Forskningsdirektør for Fiskeernæring. Bente har også erfaring fra MOWI som teamleder for fiskefôr for Global FoU. Hun har styreverv for EAS (European Aquaculture Society; President) og i HAV porteføljestyre (styremedlem) i Forskningsrådet.

Bente deltar i panelsamtale på torsdag.

Portrett Cato Lyngøy
Cato Lyngøy
Hauge Aqua

Cato Lyngøy er grûnder og hovedeier i Ovum AS som er selskapet bak Egget®. Selskapet har 13 ansatte og sammen med eksterne er det rundt 20 personer som jobber med å utvikle og teste egg teknologien. Nylig satte selskapet den første fisken inn i pilot Egget®  som ligger på lokalitet Gjermundnes i Romdalsfjorden.

Cato er veterinær av utdanning og har jobbet i næringen i ulike roller i 30 år.

Cato holder innlegg og deltar i panelsamtalen på fredag 

portrett Christina Abildgaard
Christina Abildgaard
Områdedirektør
Forskningsrådet

Christina Abildgaard er konstituert områdedirektør i område for Bærekraftig samfunnsutvikling i Forskningsrådet. Hun har erfaring fra arbeid både i departementer, forskning og industri, og hun har deltatt i flere nasjonale og internasjonale utvalg og komiteer om marin forskning og forskningspolitikk, som JPI Oceans Management Board og styringskomiteen for “The Ocean Economy in 2030”. Abildgaard har en Ph.D.-grad innenfor bioteknologi fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU).

Portrett Egil Petter Stræte
Egil Petter Stræte
Seniorforsker
Ruralis

Egil Petter Stræte er seniorforsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Han er utdannet landbruksøkonom og geograf, og har doktorgrad fra NTNU om organisering av innovasjon. Han har erfaring med samfunnsfaglig forskning knyttet til kunnskapsutvikling og innovasjon i landbruket, omstilling og organisering av nyskapingsarbeid i matbedrifter og organisasjoner, strukturendringer og maktforhold i matens verdikjeder, næringsutvikling i bygdene mv. Stræte er for tiden prosjektleder for et FoU-prosjekt om bærekraftig norsk fôrproduksjon til husdyr i jordbruket og til havbruk (SusFeed)(2021-2025) med Norges forskningsråd som hovedfinansiør.

Egil deltar i panelsamtale torsdag.

Portrett Einar Wathne
Einar Wathne
styreleder
NCE Seafood Innovation Cluster

Einar Wathne er en mangeårig leder i havbruksnæringen og er bl.a. tidligere konsernsjef i EWOS og president i Cargill Aqua Nutrition,. Han er utdannet ved NMBU og Handelshøyskolen BI (PhD/MBA). I dag er han selvstendig næringsdrivende og underviser ved Fakultet for biovitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), sitter i styret hos lakseoppdretter Bakkafrost, vekstselskaper som Viking Aqua AS, Blue Lice AS og C-feed AS og er styreleder i NCE Seafood Cluster AS og Nutrimar Holding AS. Han er videre rådgiver for fondet Hatch og investeringselskapet Kverva.

Einar holder innlegg og deltar i panelsamtale på torsdag.

Portrett Hans Bjelland
Hans Bjelland
Forskningssjef
Sintef Ocean

Som forskningssjef i SINTEF har Hans Bjelland ansvaret for havbruksforskning, som omfatter teknologi for bedre fiskevelferd og produksjonsmiljø, robuste konstruksjoner, avansert undervannsrobotikk og -instrumentering, og sikkerhet og risikostyring. Bjelland har bred erfaring fra forskning og teknologiutvikling for havbruksnæringen og leder blant annet Exposed Aquaculture Operation, et senter for forskningsdrevet innovasjon. Senteret har vært et langsiktig samarbeid mellom rundt 20 partnere for å bidra med kunnskap og teknologi for sikkert, robust og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

Hans holder innlegg og deltar i panelsamtale på fredag.

Portrett Ida Breckan Claudi
Ida Breckan Claudi
Regnskogfondet

Ida Breckan Claudi er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen internasjonal politikk. Som fagansvarlig for soya i Regnskogfondet har hun opparbeidet seg ekspertise på bærekraftige verdikjeder og risiko for råvaredrevet avskoging og menneskerettighetsbrudd. Siden 2017 har hun vært en kritiker av norsk oppdrettsnærings bruk av soya i fôr og demonstrert hvordan næringas soyakonsum risikerer å bidra indirekte til avskoging i Brasil.

Ida deltar i panelsamtale på torsdag.

Portrett Jaap van der Meer
Jaap van der Meer
Wageningen University & Research

Jaap van der Meer is a scientist at Wageningen Marine Research and special professor in Sustainable Marine Food Production at Wageningen University. He has a strong interest in theoretical ecology. He worked at the Institute for Sea Research (NIOZ), before moving to Wageningen in 2019. His research focuses on modeling the energetics of individual organisms and using these models as building blocks within population and community models. His study systems are coastal regions, with an emphasis on fish and shellfish populations. Presently he focuses on drivers of marine productivity and the capacity of the marine ecosystem to provide human food.

Jaap holder innlegg på torsdag.

Kristen Ulstein
Kristen Ulstein
Spesialrådgiver
Norges forskningsråd

Spesialrådgiver Kristen Ulstein er spesialrådgiver i Forskningsrådet. Han er utdannet cand.polit. med MA i medier og kommunikasjon. Han begynte å jobbe med kommunikasjon i 1979, og har vært leder i Grønn Hverdag. Han har jobbet med forskningskommunikasjon på mange områder – fra energi, via polar og klima, til samfunn og helse. Ulstein har bodd nesten ti år i Afrika.
 

Kristen er møteleder i plenumssesjonene alle dager.

Portrett Kristin Asdal
Kristin Asdal
Professor
Universitetet i Oslo

Kristin Asdal er professor ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO.

Kristins forskningsområder er naturpolitikk, demokrati, verdsettingspraksiser og forholdet mellom vitenskapelig ekspertise og politikkutvikling. Ett av hennes nyere arbeider er boken Nature Made Economy  som kommer på MIT Press i 2023 og som er medforfattet med Tone Huse. 

Kristin holder innlegg og deltar i panelsamtale på onsdag.

Portrett Kristin Hurum
Kristin Hurum
Cermaq

Kristin Hurum er Direktør for HR, Bærekraft og Kvalitet i Cermaq Norway. Hun er utdannet siviløkonom i Skottland, men har også studert internasjonal politikk og samfunnsansvar ved Universitetet i Oslo. Etter en lang karriere i bank og konsulentbransjen begynte hun i Cermaq-gruppen i 2011 med ansvar for bærekraft. Siden den gang har hun jobbet med mange prosjekter relatert til bærekraft og ser frem til å dele tanker rundt bærekraftsmuligheter og utfordringer relatert til fôr.

Kristin deltar i panelsamtale på torsdag.

Portrett Kristina Hansen
Kristina Hansen
Statssekretær
NFD

Kristina Sigurdsdottir Hansen er født 6. oktober 1963 på Færøyene. Hun er utdannet adjunkt fra den tidligere lærerhøyskolen i Tórshavn på Færøyene.

Hun flyttet til Nordkapp kommune i Finnmark på slutten av 1980-tallet, og jobbet som personalkonsulent ved Kystverket i Troms og Finnmark før hun ble valgt til ordfører i Nordkapp i 2007. Hun var ordfører der frem til 2019. Hun hadde da sittet i kommunestyret siden 2003.

Hansen har vært leder av Finnmark Arbeiderparti og etter endt ordførerverv i 2019 ble hun fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark. I oktober 2021 ble hun utnevnt som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Statssekretæren har innlegg og deltar i panelsamtale på onsdag. 

portrett Ole Jørgen Marvik
Ole Jørgen Marvik
Spesialrådgiver
Innovasjon Norge

Ole Jørgen Marvik er spesialrådgiver i Innovasjon Norge innenfor bioøkonomi og karbonforvaltning, herunder CCUS. Han har deltatt i flere nasjonale og internasjonale strategiprosesser på disse områdene, blant annet i OECD. Marvik har over flere år arbeidet for å stimulere nye og mer bærekraftige fôrkilder gjennom støtteordninger for industrielle initiativ og nasjonal forskningsinfrastruktur. Han har doktorgrad i molekylærbiologi og bakgrunn som gründer og bedriftsleder i biomedisinsk sektor.

Ole Jørgen Marvik holder innlegg og deltar i panelsamtale på torsdag.

Portrett Petter Frost
Petter Frost
Direktør for sekretariatet
Bioteknologirådet

Petter Frost er bioteknolog med doktorgrad i molekylærbiologi innen virus og vaksineutvikling til laks. Han har jobbet med vaksineutvikling i 20 år inkludert mange år som forskningssjef i legemiddel firmaet MSD-Animal Health Innovation AS, men har også forskningsbakgrunn fra genomforskning på lakselus og forskning på arvelig kreft i mennesker.

Fra 2014 til 2019 satt Petter Frost som medlem i Bioteknologirådet, et frittstående regjeringsoppnevnt organ som skal gi råd til norske myndigheter og skape samfunnsdebatt rundt bruk av moderne bioteknologi på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer. Siden 2020 har Frost vært direktør i Bioteknologirådet sitt sekretariat i Bergen.

Peter deltar i panelsamtale onsdag.

Fotokreditt: Dyrevernalliansen
Susanna Lybæk
Dyrevernalliansen

Susanna er fagrådgiver i Dyrevernalliansen. Susanna arbeider hovedsakelig for å bedre velferden innen fiskeoppdrett, med fokus på settefisk og rensefisk. Hun har bidratt til å utvikle og videreutvikle flere av de største sertifiseringsordningene for fiskevelferd verden over. Hun har en mastergrad i biologi, og er utdannet ved University of Southampton, UK, og Universitetet i Oslo.

Susanna deltar i panelsamtale fredag. 

Portrett Trude Olafsen
Trude Olafsen
Global solution manager
AKVA Group

Trude Olafsen har 30 års erfaring fra ulike roller i havbruksnæringen der hun har jobbet med kompetanse- og rekrutteringsprosjekter og restråstoff i organisasjonssystemet og med forskningsbasert rådgivning i KPMG og SINTEF. Hun har hatt og har ulike verv i næringen; styreverv i private selskaper, medlem i programstyret Havet og kysten i NFR og verv som tillitsvalgt i Sjømat Norge. De siste årene har hun jobbet med utvikling av ny oppdrettsteknologi i AKVA group hvorav prosjektleder i Atlantis Subsea Farming har tatt mesteparten av tiden. I Atlantis har AKVA group og SinkabergHansen utviklet nedsenkbare oppdrettsanlegg for produksjon av laks

Trude holder innlegg og deltar i panelsamtale på fredag.