Velkommen

19 oktober 2022
Plenum

Velkommen

Kristen Ulstein
Kristen Ulstein
Spesialrådgiver
Norges forskningsråd

Spesialrådgiver Kristen Ulstein er spesialrådgiver i Forskningsrådet. Han er utdannet cand.polit. med MA i medier og kommunikasjon. Han begynte å jobbe med kommunikasjon i 1979, og har vært leder i Grønn Hverdag. Han har jobbet med forskningskommunikasjon på mange områder – fra energi, via polar og klima, til samfunn og helse. Ulstein har bodd nesten ti år i Afrika.
 

Kristen er møteleder i plenumssesjonene alle dager.

portrett Christina Abildgaard
Christina Abildgaard
Områdedirektør
Forskningsrådet

Christina Abildgaard er konstituert områdedirektør i område for Bærekraftig samfunnsutvikling i Forskningsrådet. Hun har erfaring fra arbeid både i departementer, forskning og industri, og hun har deltatt i flere nasjonale og internasjonale utvalg og komiteer om marin forskning og forskningspolitikk, som JPI Oceans Management Board og styringskomiteen for “The Ocean Economy in 2030”. Abildgaard har en Ph.D.-grad innenfor bioteknologi fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU).

19 oktober 11:45-12:00