Transition to a blue economy and social acceptance of aquaculture expansion

19 oktober 2022
Sal 2

Transition to a blue economy and social acceptance of aquaculture expansion

Oppdrett er den raskest voksende matproduksjon sektoren globalt, og eksisterende ekspansjonsplaner tilsier at det vil komme en betydelig vekst i årene framover. Dette vil på den ene siden forbedre tilgangen til mat og bidra til "den blå økonomien". På den andre siden vil det føre til negative effekter på det marine mijøet og økosystemtjenester som produseres der. Vi har gjennomført en nettbasert undersøkelse blant over 5000 hushold i Norge. Som en del av unedrsøkelsen ber vi respondentene velge mellom ulike scenarier for vekst i oppdrettsnæringen, der ett scenario er dagens planer for vekst, mens to andre scenarier legger opp til lavere vekst. lavere vekst betyr lavere produksjon og inntekt, og færre nye jobber, men også lavere lusetrykk og mindre plastsøppel fra oppdrettsnæringa. Resultatene viser at de fleste ønsker lavere produksjonsvekst enn det som legges opp til av norske myndigheter. Viktigste årsaken til det er ønsket om lavere effekter på det marine miljøet. Det er stor heterogeneitet i svarene, og holdninger til miljø, utdanning og inntekt er blant de viktigste faktorene til å forklare resultatene.

19 oktober 13:30-13:45