Sårproblematikk: Miljøfaktorer og immunisering mot Tenacibaculum finnmarkense

20 oktober 14:00 - 15:00
Sal 1

Sårproblematikk: Miljøfaktorer og immunisering mot Tenacibaculum finnmarkense

Utvikling av sår grunnet bakterielle hudinfeksjoner i sjøvannsfasen øker i omfang og fører til økt dødelighet, redusert fiskevelferd og forhøyet bruk av antibakterielle midler. Tenacibakulose rammer oppdrettslaks i alle størrelser, men det er spesielt post-smolt i perioden like etter sjøutsett som blir hardest rammet. Det er ingen vaksine på markedet, slik at en bedre forståelse av smitteforløp, forebygging og behandling er viktig for å kunne redusere betydningen av sykdommen og øke fiskevelferden. Det er tidligere vist at bruk av ulik vannkvalitet, ferskvann eller 26 ppt sjøvann, etter smoltifiseringsfasen kan påvirke mottakeligheten for tenacibakulose når fisken så settes på fullt sjøvann. I et oppfølgingsforsøk er det undersøkt hvordan skinnet responderer når fisken settes ut på sjøvann ved fallende temperatur. Forsøket har også blitt anvendt som en pilot for å undersøke om rekombinant proteinteknologi kan være en mulighet for å utvikle vaksine mot tenacibakulose. Badeksponering og stikkvaksinering har blitt gjennomført, og serum og skinnmukus fra de ulike immuniserte gruppene har blitt analysert for antistoffrespons. Hvordan miljøfaktorer og immunisering kan påvirke skinnet og potensielt beskyttende mot tenacibakulose vil bli presentert.

20 oktober 14:30 - 14:45