Sårproblematikk – Hvordan virker vaksinen mot sårdannelse av Moritella viscosa

20 oktober 2022
Sal 1

Sårproblematikk – Hvordan virker vaksinen mot sårdannelse av Moritella viscosa

Det er fortsatt et stort kunnskapsbehov rundt hvilke forebyggende tiltak som best kan styrkes for å redusere sårutfordringen i oppdrettsnæringen. Skinnet til laksen antas å være et viktig førstelinjeforsvar mot bakterien Moritella viscosa og utvikling av vintersår. Vaksinasjon er kanskje den viktigste faktoren for å forebygge sykdomsutvikling, men det er liten inngående kunnskap i hvordan bakterien starter infeksjonen, vevsresponser i starten av infeksjonen og om intraperitoneal vaksinering kan beskytte mot selve sårdannelsen. Fra et immuniseringsforsøk viser vi at vaksinasjon beskytter både mot dødelighet og skinnsår, og at beskyttelsen varierer avhengig av stammen som brukes i vaksineformuleringen. Undersøkelser fra et tidlig stadium i sykdomsforløpet indikerer at M. viscosa kan starte infeksjonen i huden ved å kolonisere skjelloverflaten. Det ble ikke påvist stor effekt av vaksinering eller infeksjon på den immunologiske responsen basert på IgM profiler, eller transkripsjonsprofiler i hudens ytre epidermislag eller indre dermislag. Isteden responderte huden ved å øke uttrykket av gener relatert til hudens struktur, utvikling og aktivitetsstatus. Ved å kombinere transkripsjonsprofiler og mikroskopi ble det sannsynliggjort at bakterien infiserte epidermis i vaksinert laks, mens dermis ble infisert i uvaksinert laks og at dette kan påvirke sårdannelsen i huden. Data indikerer også at vaksinering kan forberede den humorale medfødte responsen, som muliggjør en raskere respons i dermislaget av skinnet ved en M. viscosa-infeksjon.

20 oktober 14:15-14:30