Rød laks – genetiske effekter

19 oktober 2022
Sal 3

Rød laks – genetiske effekter

Laksen tar opp pigmentet astaxanthin fra fôret og lagrer det muskel, noe som gir laksefiletene deres karakteristiske sterke rødfarge. De siste ti årene har vi sett redusert eller ujevn rødfarge på Norsk oppdrettslaks, uten at vi fullt ut forstår hva som forårsaker problemet. Astaxanthin-opptaket over tarm er lavt, og mye tyder på at mekanismer i tarmene er en begrensende faktor for tilgjengelig deponering, mens forbruk i muskel kan skyldes at fisken trenger astaxanthin som antioksidant i stressende omgivelser og under sykdom. Det er mulig å ta igjen tapt innfargingsevne ved å utnytte den genetiske variasjonen som finnes mellom fisk - genetikken kan i vesentlig grad påvirke filetfarge.  I dette prosjektet har vi kartlagt kausale gener og metabolske mekanismer ved hjelp av genredigerte laks (CRISPR/CAS9), samt sett på effekten av stress for rødfargen. Resultatene viser at astaxanthinopptaket først og fremst påvirkes molekylære mekanismer i tarm og lever, i interaksjon med fôringredienser. Med innlegget ønsker vi å oppsummere egne funn og sette det i kontekst av dagens kunnskap og problemer med å oppnå ønsket rødfarge på oppdrettslaks.

19 oktober 14:15-14:30