Responser på stress og infeksjon i laksens røde blodceller

19 oktober 2022
Sal 1

Responser på stress og infeksjon i laksens røde blodceller

Å sikre at oppdrettsfisken er av god helse og har det bra er viktig for å sikre en bærekraftig akvakulturnæring. Kombinasjonen av infeksjoner og stressende håndtering er forbundet med høy dødelighet i norsk akvakultur. Det mangler fremdeles gode verktøy for å måle fiskens helsetilstand, og den biologiske forståelsen av laksens helse er fremdeles mangelfull. Prosjektet «RED FLAG Salmonid red blood cell as sensors of stress and infection» har som mål å opparbeide ny kunnskap om hvordan fiskens røde blodceller med cellekjerne og transkripsjonsaktivitet responderer på stress og infeksjon. På de røde blodcellenes reise gjennom blodårene i laksekroppen vil de motta en kombinasjon av signaler som gjenspeiler fiskens helsetilstand, som de vil kunne respondere på gjennom genuttrykk og intracellulær aktivitet. Vi har optimalisert en ex vivo modell for å studere laksens røde blodcellers respons på signaler fra omgivelsene, med fokus på stresshormoner og virusmolekyler, og studert ved transkriptomstudier/RNASeq. Responser i ex vivo modellen sammenliknes med blodcellenes responser i laksen for å sikre at modellen er robust og gjenspeiler virkeligheten. Vi viser her hvordan stress og virusresponser påvirker hverandre, hvordan en infeksjon med Piscine orthoreovirus påvirker de røde blodcellene, og hvor lite blod som skal til for analyser som bringer mye informasjon om fiskens tilstand.

19 oktober 17:15-17:30