Panelsamtale

20 oktober 2022
Plenum

Panelsamtale

Portrett Einar Wathne
Einar Wathne
styreleder
NCE Seafood Innovation Cluster

Einar Wathne er en mangeårig leder i havbruksnæringen og er bl.a. tidligere konsernsjef i EWOS og president i Cargill Aqua Nutrition,. Han er utdannet ved NMBU og Handelshøyskolen BI (PhD/MBA). I dag er han selvstendig næringsdrivende og underviser ved Fakultet for biovitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), sitter i styret hos lakseoppdretter Bakkafrost, vekstselskaper som Viking Aqua AS, Blue Lice AS og C-feed AS og er styreleder i NCE Seafood Cluster AS og Nutrimar Holding AS. Han er videre rådgiver for fondet Hatch og investeringselskapet Kverva.

Einar holder innlegg og deltar i panelsamtale på torsdag.

Portrett Bente Torstensen
Bente Torstensen
Divisjonsdirektør
Nofima

Bente E. Torstensen er Divisjonsdirektør for Akvakultur i Nofima, og har ansvar for forskning og innovasjon innenfor oppdrett og produksjon av sjømat. Divisjonens forskning dekker hele produksjonsdelen av verdikjeden fra fôrråstoff og rogn frem til sjømaten er produsert og klar til slakt.

Bente har doktorgrad i Ernæringsbiologi fra Universitet i Bergen og NIFES. Videre har hun 20 års arbeidserfaring i NIFES der hun jobbet som forsker og Forskningsdirektør for Fiskeernæring. Bente har også erfaring fra MOWI som teamleder for fiskefôr for Global FoU. Hun har styreverv for EAS (European Aquaculture Society; President) og i HAV porteføljestyre (styremedlem) i Forskningsrådet.

Bente deltar i panelsamtale på torsdag.

Portrett Egil Petter Stræte
Egil Petter Stræte
Seniorforsker
Ruralis

Egil Petter Stræte er seniorforsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Han er utdannet landbruksøkonom og geograf, og har doktorgrad fra NTNU om organisering av innovasjon. Han har erfaring med samfunnsfaglig forskning knyttet til kunnskapsutvikling og innovasjon i landbruket, omstilling og organisering av nyskapingsarbeid i matbedrifter og organisasjoner, strukturendringer og maktforhold i matens verdikjeder, næringsutvikling i bygdene mv. Stræte er for tiden prosjektleder for et FoU-prosjekt om bærekraftig norsk fôrproduksjon til husdyr i jordbruket og til havbruk (SusFeed)(2021-2025) med Norges forskningsråd som hovedfinansiør.

Egil deltar i panelsamtale torsdag.

Portrett Ida Breckan Claudi
Ida Breckan Claudi
Regnskogfondet

Ida Breckan Claudi er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen internasjonal politikk. Som fagansvarlig for soya i Regnskogfondet har hun opparbeidet seg ekspertise på bærekraftige verdikjeder og risiko for råvaredrevet avskoging og menneskerettighetsbrudd. Siden 2017 har hun vært en kritiker av norsk oppdrettsnærings bruk av soya i fôr og demonstrert hvordan næringas soyakonsum risikerer å bidra indirekte til avskoging i Brasil.

Ida deltar i panelsamtale på torsdag.

Kristin Hurum
Kvalitetsdirektør
Cermaq

Hva er bærekraftig fôr? Må/bør råvarene være "norske" og er norsk=bærekraftig?

20 oktober 10:30-11:30