Operasjonell risikohåndtering ved kvantitativ modellering

19 oktober 2022
Sal 2

Operasjonell risikohåndtering ved kvantitativ modellering

Kvantitativ modellering kan være av stor verdi som beslutningsstøtte i sitasjoner med høy kompleksitet. Slakteplanlegging må gjøres med hensyn til mange usikre faktorer som utvikling av luseinfeksjon, sykdomsspredning og salgspriser, noe som kompliseres ytterligere om man har en rekke merder av ulike fiskestørrelse og helsestatus. Vi jobber med avanserte modelleringsteknikker for å støtte slakteplanlegging hvor biologisk risiko og markedsrisiko tas eksplisitt hensyn til. Innlegget handler om beslutningstagning under usikkerhet, verdien av å bruke beregningsmodeller som beslutningsstøtte og hvordan inkorporere reelle data.

19 oktober 15:30-15:45