Om lukten av råttent egg i RAS: Hydrogensulfid truer helsen og velferden til Atlanterhavslaksen

20 oktober 2022
Sal 3

Om lukten av råttent egg i RAS: Hydrogensulfid truer helsen og velferden til Atlanterhavslaksen

De siste årene har utviklingen av lukkede og semi-lukkede oppdrettssystemer blitt fokusstrategien i de teknologiske nyvinningene i norske lakseoppdretsnæringen. Resirkuleringsteknologi kjennetegnes av økt biosikkerhet, effektiv vannsparing og en større evne til å kontrollere produksjonsmiljøet. Til tross for disse fordelene, har det vært rapportert massedødelighet de siste årene. Disse uheldige hendelsene har blitt tilskrevet dannelse av hydrogensulfid (H2S), som antas å være mer utbredt i systemer som opererer i høyere salinitet. H2S er en vannløselig og fargeløs gass med den tydelige lukten av råtne egg, og produseres ved anaerob bakteriell nedbrytning. H2S er uten tvil en av de minst kjente miljøfaktorene i RAS, både fra teknologiske og biologiske perspektiv. Det er store mangler i vår forståelse av hvordan H2S påvirker laks, noe som utgjør en flaskehals for hvordan man kan skadebegrensende omfanget av H2S-relatert dødelighet. Vi har vurdert helse- og velferd til laks post-smolt ved akutt og kronisk subletal eksponering for H2S i RAS. Akutt eksponering ble utført ved å eksponere laks for lave og høye doser av H2S i 1 time, og responser ble undersøkt etter en 24 timers restitusjon. For det kroniske eksponeringsforsøket ble postsmolt utsatt for lave og høye doser av H2S i fire uker, og responsene ble undersøkt i uke 0, 2 og 4. Forbigående eksponering for H2S påvirket uttrykket av gener relatert til mucin, cytokiner og stress i slimhinneorganer, hvor både hud og lukteorganer hadde en betydelig respons. Mindre strukturelle endringer ble dokumentert i de fire slimhinneorganene (dvs. hud, gjeller, lukteorgan og tarm). Analyser av blod- og hudslim viste at H2S, i de testede konsentrasjonene, ikke resulterte i metabolomisk dysregulering. Funksjonell annotering viste ingen spesifikk påvirkning av akutt H2S-eksponering. I det kroniske eksponeringsforsøket resulterte høy dose (5 µg/L) H2S til dødelighet. Fisk fra denne gruppen viste rødlig misfarging i den ventrale regionen, mens et mørkere farging i ryggområdet. Det pågår flere analyser og resultatene vil bli presentert på møtet.

20 oktober 13:15-13:30