Norske bærekraftige fôrråvarer – kan man ta utgangspunkt i CO2?

20 oktober 2022
Plenum

Norske bærekraftige fôrråvarer – kan man ta utgangspunkt i CO2?

portrett Ole Jørgen Marvik
Ole Jørgen Marvik
Spesialrådgiver
Innovasjon Norge

Ole Jørgen Marvik er spesialrådgiver i Innovasjon Norge innenfor bioøkonomi og karbonforvaltning, herunder CCUS. Han har deltatt i flere nasjonale og internasjonale strategiprosesser på disse områdene, blant annet i OECD. Marvik har over flere år arbeidet for å stimulere nye og mer bærekraftige fôrkilder gjennom støtteordninger for industrielle initiativ og nasjonal forskningsinfrastruktur. Han har doktorgrad i molekylærbiologi og bakgrunn som gründer og bedriftsleder i biomedisinsk sektor.

Ole Jørgen Marvik holder innlegg og deltar i panelsamtale på torsdag.

20 oktober 09:50-10:10