Neste generasjons oppdrettsverktøy

20 oktober 14:00 - 15:00
Sal 3

Neste generasjons oppdrettsverktøy

SubC3D har jobbet med undervannsteknologi I høyt tempo de siste 3 årene, og brukt tiden på å utvikle et av de mest avanserte 3D modelleringskameraene på markedet, og valgt å sette kamerapakken på en AUV (autonomous underwater vehicle), lettere sagt; en helautomatisk og selvtenkende drone. Kamerapakken vår gir oss mulighet til å oppnå en utrolig nøyaktighet, som åpnet dørene for å kunne utvikle ett system som har en feilmargin på under 2% på hver enkeltmåling av fisk. Vi har 3 hovedmål, og 3 sekundærmål. Hvorav hovedmålene er ferdigstillt og klare for leveranse med dronepakken. De resterende 3 funksjonene er ennå i utvikling og skal være klargjort innen de neste 12 månedene. Teknologien bak funksjonene er da utviklet i samarbeid med NORCE Hovedmål: Biomasse, lusetelling, skade-deteksjon Sekundærmål: pellet-detection, individgjenkjenning, notveggsinspeksjon Ved å velge å gå for en droneløsning kontra ett fastmontert kamera, har vi gitt oss selv mye spillerom ved å utvikle ett robust system som lever med fisken (praktisk talt). Dronen svømmer fritt i merd, uten kabel, og søker etter fisk og ta bilde av. Den vil da sette søkelys på store mengder fisk for å kunne prosessere mest mulig for at du som oppdretter skal kunne sitte igjen med enorme mengder informasjon som kan bli brukt for å optimalisere deres drift. All informasjon blir videreformidlet fra skyen videre til ditt grensesnitt. Det er ikke noe mer til det enn ett simpelt «plug & play» system. Sett i strømkontakt for ladestasjon. Hiv den uti med bøye på topps og sleng dronen uti etterpå, så begynner eventyret. Dronen har en batteritid på 4 timer, og bruker 2 timer på å lade fra 0-100. Den er utstyrt med anti-kollisjon, og er positivt innstilt i klokka (it floats). Designet er blitt gjort i samarbeid med oppdretter for å tilfredsstille kravene om at den ikke skal utgjør noen form for skade mot enten fisk eller anlegg. Grensesnittet er designet for å at du med 2 sekunders skjermtitting, skal vite hvordan tilstanden på ditt anlegg er. Med forskjellige grafer og parameter tilgjengelig, og ikke minst ett automatisk rapporterings system hvor du selv har kontroll over når det blir sendt og ikke.

20 oktober 14:45 - 15:00