Fra røykgass til fiskefor

20 oktober 2022
Sal 2

Fra røykgass til fiskefor

Mikroalger er primærprodusenter og er grunnlaget alle næringskjeder i vann og dermed for alt dyreliv i vann. Primærprodusenter som planter, tang, tare og mikroalger bruker lys som energikilde for å fange og omdanne CO2 til karbonrik biomasse full av fett, proteiner og karbohydrater. Biomassen som dannes er mat for alle dyr høyere opp i næringskjeden. I motsetning til større planter som brukes til å lage mat kan mikroalgene vokse ekstremt raskt og dobler ofte antall og total vekt på bare en dag.  I Grønn plattform - prosjektene AlgScaleUP og AlgOpti vil man løse dette ved å bruke CO2-rik røykgass fra ferrosilisium - smelteverket Finnfjord AS. Disse to prosjektene henger sammen ved at «AlgOpti» er et industriledet prosjekt for oppskalering, mens «AlgScaleUP» er et kunnskapsbyggingsprosjekt. Ambisjonen til deltakerne i AlgScaleUP er å utvikle den teknologiske og biologiske plattformen som trengs for å oppskalere produksjonen av mikroalger i store vertikale kolonnefotobioreaktorer. Tidligere prosjekter ved Finnfjord AS og UiT har vist at denne røykgassen er godt egnet til formålet og i dette prosjektet skal spesifikke forskningsutfordringer tas ett skritt videre. Algopti prosjektet skal industrialisere prosessen ved å utvikle en ny og bærekraftig næringskjede for laksefor basert på produksjon av mikroalge biomasse. Denne prosessen er faktisk biologisk karbonfangst, lagring og utnyttelse eller "Bio - CCSU".  Mikroalger som produseres kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel som ingrediens til fiskefor, næringsstofftilsetning, pigmentkilde med mer. Bruksområdene for biomassen avhenger av hvilken art man velger og dens egenskaper. I tillegg vil AlgScaleUP undersøke om bio - CCSU -teknologi kan skreddersys for å redusere utslipp av skadelig NOx og SOx ved å manipulere eller støtte den naturlige tilstedeværelsen av forskjellige gunstige bakterier i vann.

20 oktober 13:00-13:15