Fra multi-omics til cellemodeller og genediting- ny kunnskap og fremtidige verktøy til fiskehelseforskning og diagnostikk

20 oktober 2022
Sal 1

Fra multi-omics til cellemodeller og genediting- ny kunnskap og fremtidige verktøy til fiskehelseforskning og diagnostikk

Hvordan vil bli fremtidens forskning og diagnostikk for veterinærer bli? Veterinærinstituttet har hatt en 4-årig forskningssatsning med fokus på å etablere nye biomarkører og cellemodeller for veterinærfeltet; BIO-Direct; Biomarkers and Bioassay for Veterinary Research and Diagnostics. Forskningen omfattet både landdyr og fisk, og satsningen la også vekt på å øke tverrfaglighet og styrke internt samarbeid. Her vil vi gi en oppsummering av den delen av arbeidet som er knyttet til fisk og relevant for Havbruksforskningen. Det omfatter karakterisering av nye cellelinjer, genediting, metabolomikk på laksens slim, jakt på biomarkører for virussykdom med multi-omics med mer.

20 oktober 14:45-15:00