Fluktrespons til hydrogensulfid hos laks

20 oktober 14:00 - 15:00
Sal 3

Fluktrespons til hydrogensulfid hos laks

Dannelsen av hydrogensulfid (H2S) kan føre til akutt massedød av laks i resirkulerende anlegg. Det er imidlertid lite kunnskap på hvordan fisk reagerer på H2S ved lavere konsentrasjoner. Atferdsmonitorering og automatisk tolking av atferd med hjelp av AI er i fremmarsj som et verktøy for å identifisere positive og negative produksjonsbetingelser. I denne studien, som er del av det NFR finansierte H2Salar prosjektet, undersøktes hvilke nivåer av H2S  laksen unnviker. Dette ble undersøkt ved at laksens posisjon i to laminære vannstrømmer ble overvåket, samtidig som H2S- konsentrasjonen ble økt i den ene av vannstrømmene. Resultatene viste at laksen viste unnvikelsesrespons ved en H2S- konsentrasjon på 1,8 mikromol/ml (61,3 µg/L). Dette er en konsentrasjon som i andre studier har vist seg å forårsake respiratoriske problemer hos laks. Potensielt tyder dette på at atferdsreaksjoner til akutt H2S forgiftning kan vare en del av et overvåkningssystem for H2S nivåer i RAS.

20 oktober 14:15 - 14:30