Ekkokardiografi som metode for ikke-invasiv undersøkelse av laksehjertets morfologi og funksjon

20 oktober 2022
Sal 1

Ekkokardiografi som metode for ikke-invasiv undersøkelse av laksehjertets morfologi og funksjon

Morfologiske avvik er hyppig forekommende i hjerter fra oppdrettslaks i den norske næringen. Disse avvik er oftest observert i hjertekammeret (ventrikkelen) og kan være alt fra lett avrunding til mere alvorlige misdannelser. I forhold til deres ville artsfrender, er ventrikkelen på oppdrettsfisk generelt rundere og kortere, mens andre misdannelser også er alminnelig forekommende. Disse inkluderer bl.a. feilstilt bulbus arteriosus og en noe mindre og asymmetrisk ventrikkel. Vi har tidligere kvantifisert og beskrevet disse avvik (Frisk et al., Aquaculture, 2020), men de funksjonelle konsekvensene er fortsatt stort sett ukjente og fisken må lade livet for å muliggjøre karakterisering av morfologien. Bruken av ultralyd har tidligere blitt evaluert i fisk, men tilstedeværelsen av spongiøst myokardium i ventrikkelen har hemmet anvendeligheten. Tekniske forbedringer over de seneste tiårene har dog muliggjort mere raffinerte funksjonelle målinger og ultralyd fremstår nå som et lovende verktøy for rask og presis vurdering av form og funksjon av laksehjertet. I denne studien har vi derfor evaluert bruken av ekkokardiografi i laks på forskjellige størrelser (345-2800g, 31-62 cm). For å oppnå størst mulig allsidighet har vi anvendt et transportabelt og kompakt system (GE Vivid iq) med to forskjellige prober: en lineær (12L, 5-13MHz) og en dedikert faseoppdelt pediatrisk hjerteprobe (12S, 4-12MHz). Flere protokoller og projeksjoner ble testet og intra- og inter-spesifikk variasjon ble evaluert. I tillegg ble hjertets morfologiske dimensjoner verifisert ved sammenligning med ekserserte hjerter. Vi observerte at målinger av hjertets dimensjoner (forkammer, hjertekammer og bulbus) var like robuste med begge prober (lav variasjon og høy presisjon). Dog var hjerteproben favorabel for opptak av detaljerte funksjonelle parametere, så som ejeksjons fraksjon, fraksjonell forkortning, strain, og strain rater. Lissom de morfologiske målingene, var de funksjonelle undersøkelsene presise og reproduserbare i henhold til både systolisk og diastolisk funksjon. I konklusjon, har vi her demonstrert at ekkokardiografi er et kraftfullt, ikke-invasivt verktøy som muliggjør pålitelig og reproduserbar vurdering av laksehjertets form og funksjon. I tillegg gjør transportabiliteten og allsidigheten av det vurderte systemet, at undersøkelser kan foretas på svært tilgjengelige lokasjoner som f.eks. sjømerder.

20 oktober 15:45-16:00