Effekten av H2O2 på fjerningskinetikken til H2S i saltvannsoppdrettssystem, og rollen til O2 og NO3-

20 oktober 2022
Sal 3

Effekten av H2O2 på fjerningskinetikken til H2S i saltvannsoppdrettssystem, og rollen til O2 og NO3-

Forekomsten av hydrogensulfid (H2S) utgjør tidvis en utfordring i resirkulerende akvakultursystemer (RAS), der den giftige gassen kan forårsake plutselige massedød hos fisk. For å forhindre ytterligere tap er det behov for en forbedret forståelse av gassen og effektive strategier for å fjerne utbrudd av H2S. Konsentrasjoner av målt H2S kan øke raskt, og behandlingsmetoder som implementeres må derfor ha kort responstid. I dette studiet undersøker vi oksidasjonskinetikken til H2S i vann fra et RAS anlegg med Atlaterhavslaks. Effektiviteten og anvendeligheten til oksygen (O2) og hydrogenperoksid (H2O2), to ofte brukte oksidanter i RAS, for å fjerne H2S, ble testet i sjøvann og vann fra et industrielt RAS anlegg. Økende forhold mellom H2O2 og H2S ble brukt for å evaluere anvendbarheten og optimalisere dosen. I tillegg testet vi om NO3- kan brukes til å kjemisk oksidere H2S. Grunnlinjeoksidasjonshastigheten til H2S i oksygenmettet vann var raskere i sjøvann enn i RAS-vann og oppnådde halveringstider (t½) var henholdsvis 118,5 ± 28,6 min og 168,0 ± 18,7 min. Tilsetning av en 1:1 molar ratio av H2O2:H2S reduserte t½ av H2S signifikant til 29,5 ± 6,6 min. En ytterligere økning i H2O2:H2S-forholdet til 2:1 og 4:1 reduserte t½ til 21,7 ± 5,2 og 17,4 ± 6,1 min. Den samme signifikante effekten ble målt i RAS-vann, hvor t½ også ble redusert betydelig etter tilsetning av H2O2. Fortynninger av RAS-vann, som ga tre forskjellige konsentrasjoner av NO3-, viste at NO3- ikke kjemisk oksiderer H2S. Studiet viser at H2O2 er en effektiv behandling for rask fjerning av H2S, og når doser av H2O2 justeres til den organiske belastningen i vannet kan t½ <30 min nås.

20 oktober 14:30-14:45