Biological Control of a Parasite

19 oktober 2022
Sal 2

Biological Control of a Parasite

Rensefisk er populært som behandlingsmetode for lakselus i norsk lakseoppdrett. Imidlertid er lite kjent om effektiviteten og den økonomiske verdien av rensefisk i dens faktiske kommersielle bruk. Denne artikkelen estimerer effektiviteten av rensefisk mot lakselus ved å bruke oppdrettsstatistikk på produksjonsstednivå. For å isolere nyttig eksogen variasjon i rensefiskbruk instrumenterer vi rensefiskbestander på produksjonsstedsnivå ved å bruke avstand til rensefiskleverandører som en kostnadsproxy. Resultatene viser at bruk av rensefisk reduserer sannsynligheten betydelig for at lakselusnivået overskrider regulatoriske nivåer. Vi estimerer også implisitte økonomiske verdier av rensefisk for næringen som samsvarer med observerte markedsverdier, noe som tyder på at rensefisk er økonomisk viktig for næringen for å håndtere lakselusproblematikken.

19 oktober 16:45-17:00